Chi tiết bài viết

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Nhu cầu nhân lực công ty là khoảng 130 người, trong đó phân xưởng sản xuất tissue khoảng 80 người.

Công ty cổ phần sản xuất giấy Linh Xuân tiền thân là công ty nhà nước được cổ phần hóa nên trong cơ chế còn nhiều ảnh hưởng từ cơ chế nhà nước để lại . Hiện nay bộ máy được tinh giảm tối đa, tập trung nhiều cho sản xuất và bán hàng, tận dụng sự kết hợp giữa kinh nghiệm của cán bộ lâu năm và sự năng động của cán bộ trẻ.

 

Giám đốc

Chỉ đạo chung về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, điều phối các hoạt động thu mua nguyên liệu đầu vào và thu mua sản phẩm.

Phòng Kế hoạch Vật tư

Lập kế hoạch cho sản xuất, điều phối các hoạt động thu mua nguyên liệu đầu vào, quản lý mua bán đầu tư, hàng hóa và nguyên nhiên liệu của công ty, kiểm soát sản lượng đầu ra.

Quản lý kho

Quản lý, kiểm soát lượng hàng nhập khẩu và lưu kho bao gồm: kho nguyên nhiên liệu, kho vật tư phục vụ sản xuất, kho bán thành phẩm và kho thành phẩm.

Kế hoạch Sản xuất

Nhận và tổng hợp các đơn đặt hàng, đối chiếu và kết hợp với các bộ phận kho và sản xuất để tổng hợp ra các đơn hàng sản xuất phù hợp.
Đặt hàng nguyên nhiên liệu: căn cứ vào tình hình sản xuất, đơn đặt hàng, lượng hàng tồn kho mà điều chỉnh đặt hàng phù hợp.

Quản lý Sản xuất

Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức sản xuất, chỉ đạo bố trí nhân viên theo đúng chức năng, đảm bảo tính nhanh nhạy, đúng thời hạn, thống nhất, liên tục từ trên xuống dưới. Do nhà máy sản xuất ra hai loại sản phẩm có tính chất tương đối khác biệt nhau nên được phân thành hai phân xưởng riêng biệt, nhưng do nguyên lý máy hoạt động giống nhau nên bộ phận cung cấp năng lượng điện hơi phục vụ chung cho cả hai xưởng:

Phân xưởng 1: sản xuất giấy tissue.

Phân xưởng 2: sản xuất giấy carton medium.

Bộ phận Điện hơi: Cung cấp hơi và đảm bảo nguồn điện hơi liên tục, ổn định.

Phòng Kỹ thuật

Giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật của công ty.

Cơ khí Bảo trì

Sữa chữa và bảo trì duy tu thiết bị.
Đề nghị đặt hàng dự phòng cho việc bảo trì.
Thực hiện lắp ráp khi có thiết bị dây chuyền mới.
Kiểm tra vận hành hệ thống xử lý nước thải.
Gia công, chế tạo các vật dụng cho sản xuất 2 phân xưởng.
Bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nhà máy.

Bộ phận Công nghệ

Chuyên trách phối hợp, biên soạn, lưu giữ tài liệu kỹ thuật.
Tổ chức các buổi học tập về an toàn lao động và vệ sinh lao động.
Tổ chức các buổi hướng dẫn người lao động về các thao tác, thiết bị mới, quy trình công nghệ mới.
Cải tiến các công đoạn, quy trình sản xuất.

Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm

Đây là bộ phận làm việc ở khâu sản xuất nhưng trực thuộc phòng kỹ thuật. Bộ phận KCS luôn giám sát kiểm tra chất lượng sản phẩm ở các khâu và báo lên bộ phận sản xuất và phòng kỹ thuật để giải quyết vấn đề.

Phòng Kinh doanh

Điều phối các hoạt động thu mua nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm bao gồm: giao dịch khách hàng, tiếp thị sản phẩm, thu đòi công nợ.

Phòng Tài chính Kế toán

Quản lý vấn đề sổ sách kế toán, chuẩn bị kinh phí cho các nghiệp vụ phát sinh, thu chi vay vốn, khấu hao thiết bị, lập kế hoạch ngân quỹ cho các hoạt động sản xuất và mở rộng dự án, cùng ban giám đốc theo dõi tình hình tài chính công ty.

Các bài viết khác