Chi tiết bài viết

CÔNG NGHỆ

Xử lý nước thải và vệ sinh công nghiệp

Trước đây nhà máy chỉ xử lí và tận dụng một phần nguồn nước trắng trong quá trình xeo, lượng nước còn lại được thải ra môi trường.

Nhưng hiện nay, tình hình xử lí nước thải đã có bước cải thiện đáng kể. Năm 2008, nhà máy đã đưa vào vận hành hệ thống xử lí nước thải DAF (Dissolved Air Flotation), công suất 7000 m3 nước thải/ ngày đêm, do công ty Krofta (Ấn Độ thiết kế và chế tạo)

Nước thải của máy xeo giấy được tập trung về 1 bể chứa, sau đó được đưa vào hệ thống DAF, tại đây một lượng polyme khoảng 1,5g/m3 nước thải được cho vào để xử lí. Nước thải sau và COD giảm hơn 50%. Lượng nước tái sử dụng khoảng 60% sau khi xử lí dùng để pha lỏng bột, rửa lưới.

Cùng với hệ thống DAF mới được vận hành naỳ, tòan bộ bột mịn và chất độn (CaCO3) được thu hồi triệt để và tái sử dụng. Tiêu hao bột/giấy tại nhà máy giảm đáng kể (thấp hơn 0,8 tấn bột/tấn giấy).

Lượng nước trắng không được tái sử dụng cũng với nước thải ra trong các khu vệ sinh và làm mát động cơ được đưa đi xử lí đạt tiêu chuẩn và sau đó được thải ra môi trường.

Dưới đây trình bày sơ đồ xử lí nước thải của phân xưởng:

Toàn bộ nước thải sẽ được thu gom vào một hồ chứa (có thể tích khoảng 400m3­). Sau đó được dẫn vào hồ xử lí vi sinh, tại đây ngoài lượng vi sinh được cho vào để phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải, các hóa chất để nuôi vi sinh cũng được cho vào (bao gồm ure và (NH4)3PO4), đồng thời các bơm được lắp đặt tại hồ này liên tục cung cấp đầy đủ không khí cho sự tồn tại và hoạt động phân giải của vi sinh.

Sau giai đoạn xử lí vi sinh, nước thải tiếp tục qua giai đoạn lắng, tại đây các hóa chất tạo kết tủa gồm polyme, PAC và phèn được cho vào nhằm làm kết tủa các chất lơ lửng trong nước thải, tạo điều kiện thuận lợi cho giai đoạn xử lí tiếp theo. Sau giai đoạn lắng, nước thải được đem đi lọc (tách bùn gồm các chất hữu cơ sau phân giải và cả vi sinh vật đã được làm kết tủa trong qúa trình lắng). Bùn được ép và thải bỏ, nước trong thu được phần lớn thải ra ngoài môi trường do phần lớn nước trắng đã được tái sử dụng và nguồn nước công nghệ sử dụng của nhà máy không quá khan hiếm.

Các bài viết khác