Chi tiết bài viết

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Trở thành công ty giấy hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á

 

SỨ MỆNH VÀ CAM KẾT

Đối với khách hàng: Linh Xuân cam kết không ngừng cải tiến để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao nhất trong ngành.

Đối với cổ đông: Linh Xuân cam kết quyết tâm duy trì tăng trưởng bền vững, áp dụng phương pháp khoa học để đạt được kết quả mong đợi.

Đối với đồng nghiệp: Linh Xuân cam kết cung cấp môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện nhưng cũng thử thách để đồng nghiệp phát huy hết khả năng của mình và tưởng thưởng xứng đáng. Luôn khuyến khích đổi mới và phát huy tinh thần sáng tạo.

Đối với cộng đồng: Linh Xuân luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, tôn trọng các giá trị văn hóa, hỗ trợ phát triển cộng đồng.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TINH THẦN PHẢI LÀM ĐƯỢC

Đừng nói KHÔNG THỂ, hãy đưa ra GIẢI PHÁP

HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG

Thỏa mãn nhu cầu cao nhất của khách hàng. Hãy phục vụ khách hàng theo cách bạn muốn phục vụ.

ĐOÀN KẾT CHUYÊN NGHIỆP

Đoàn kết và chuyên nghiệp là sức mạnh của Linh Xuân. Hãy góp phần củng cố sức mạnh này.

LÀM HẾT SỨC, CHƠI HẾT MÌNH

Các bài viết khác